Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych "AION"

Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION to zespół specjalistów: psychologów i psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem. Ośrodek istnieje już ponad 20 lat i z powodzeniem służy wsparciem wielu pacjentom.

Psychoterapeuta w Poznaniu

Sam wybierz, z którym z psychoterapeutów naszego zespołu chciałbyś pracować.

Psychoterapeuta Poznań

  • Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, tel. 728 998 292 czw. po godz. 15.00
  • Mgr Anna Frączek, tel. 500 206 399
  • Mgr Danuta Kadziak-Pasikowska, tel. 602 371 844
  • Dr Anna Krawulska-Biegańska, tel. 602 326 437
  • Dr Tomasz Pasikowski, tel. 604 563 119
  • Dr Dariusz Rosiński, tel. 602 324 772
  • Mgr Alicja Smelkowska, tel. 664 173 417
  • Dr Emilia Soroko, tel. 600 936 941
  • Dr Michał Ziarko, tel. 503 488 680

Działalność Ośrodka ukierunkowana jest na niesienie pomocy osobom doświadczającym trudności w różnych obszarach życia (relacje z innymi ludźmi, trudności emocjonalne, sytuacje kryzysowe) oraz zainteresowanych psychoedukacją czy rozwojem psychologicznym. Znajduje to wyraz w dwóch obszarach działania: psychoterapii (grupowej i indywidualnej) oraz działalności edukacyjnej (warsztaty i treningi). Ze strony organizacyjnej AION stanowi zespół prywatnych gabinetów psychologicznych.

Pamiętaj, bo to bardzo ważne – nie zawsze specjalista będzie mógł odebrać Twój telefon, ale wiedz, że zawsze oddzwaniamy najszybciej jak to tylko możliwe.

Bo zespół daje więcej możliwości1

1U nas pacjent decyduje, z którym ze specjalistów chciałby pracować. Może to ustalić z dyżurującym w danym dniu psychologiem.

Aion to pewność, że znajdziesz rozwiązanie dla siebie i swojego problemu.

Szybki kontakt

Wyślij do

Copyright © 2012 - 2017 AION. All rights reserved.

Opracowanie, przygotowanie i opieka: Zespół Specjalistów Otonet